Cyberkriminalitet og sikkerhed


Digitaliseringens tidsalder har medført nye muligheder for udveksling og netværk. Men samtidig er der også opstået nye risici som følge af den øgede netværksdannelse og dataudveksling. Ud over at bruge internettet udveksler private brugere nu også følsomme data via smartphones. Virksomheder netværker via internettet, og nogle virksomheder bruger cloud computing til at give mere fleksible arbejdsmuligheder. Det har åbnet flere døre for kriminelle og svindlere til at få adgang til eller udnytte følsomme data. Mange forbrugere og iværksættere er ikke klar over, præcis hvilken indvirkning cyberkriminalitet kan have på alle forretningsmæssige og private processer.

Hold dig opdateret og

Aktuelle blogindlæg om cyberkriminalitet og sikkerhed:

[ec_store widgets="productbrowser" default_category_id="135648030″]

Del det på dine sociale kanaler: