> Δικαίωμα ακύρωσης για ψηφιακά μέσα

Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ακύρωσης για τους καταναλωτές όσον αφορά την παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν παραδίδεται σε φυσικό φορέα δεδομένων (π.χ. ηλεκτρονικό βιβλίο, λήψη λογισμικού, πρόσβαση σε μαθήματα).

Sanjay Sauldie
Lange Rötterstr. 34
68167 Mannheim
Τηλέφωνο: +49 (0) 151-40530884
E-mail: recht@hls.global

Πολιτική ακύρωσης

Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν εμπίπτουν κυρίως στο εμπόριο, την επιχείρηση ή το επάγγελμά του.

Για ψηφιακά προϊόντα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμέσως, επιβεβαιώστε την ακόλουθη σημείωση κατά την παραγγελία σας:

Συναινώ ρητά να αρχίσετε την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης. Γνωρίζω ότι με τη συγκατάθεσή μου χάνω το δικαίωμα ακύρωσης όταν εκτελεστεί η σύμβαση.

Σύμφωνα με το άρθρο 356 παράγραφος 5 του BGB, το δικαίωμα ακύρωσης για τις συμβάσεις παράδοσης ψηφιακού περιεχομένου που δεν βρίσκεται σε φυσικούς φορείς δεδομένων λήγει εάν ο έμπορος έχει αρχίσει να εκτελεί τη σύμβαση αφού ο καταναλωτής έχει

  1. έχει συναινέσει ρητά στην έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης, και
  2. επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει ότι με την παροχή της συγκατάθεσής του χάνει το δικαίωμα ακύρωσης με την έναρξη της εκτέλεσης της σύμβασης.
Μοιραστείτε το στα κοινωνικά σας κανάλια: