> Digitaalisen median peruutusoikeus

Tiedot kuluttajien peruutusoikeudesta, kun kyseessä on sellaisen digitaalisen sisällön toimitus, jota ei toimiteta fyysisellä tietovälineellä (esim. e-kirja, ohjelmistolataus, pääsy kursseille).

Sanjay Sauldie
Lange Rötterstr. 34
68167 Mannheim
Puhelin: +49 (0) 151-40530884
Sähköposti: recht@hls.global

Peruutusehdot

Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka tekee oikeustoimen pääasiassa elinkeinon-, liikkeen- tai ammatinharjoittamisen ulkopuolisia tarkoituksia varten.

Jos kyseessä ovat digitaaliset tuotteet, joita voit käyttää välittömästi, vahvista seuraava huomautus tilausta tehdessäsi:

Annan nimenomaisen suostumukseni siihen, että aloitatte sopimuksen täyttämisen ennen peruutusajan päättymistä. Olen tietoinen siitä, että antamalla suostumukseni menetän peruuttamisoikeuteni, kun sopimus pannaan täytäntöön.

BGB:n 356 §:n 5 momentin mukaan peruuttamisoikeus sellaisten sopimusten osalta, jotka koskevat sellaisen digitaalisen sisällön toimittamista, joka ei ole fyysisellä tietovälineellä, raukeaa, jos elinkeinonharjoittaja on aloittanut sopimuksen toteuttamisen sen jälkeen, kun kuluttaja on ollut

  1. on antanut nimenomaisen suostumuksensa siihen, että toimeksisaaja aloittaa sopimuksen toteuttamisen ennen peruuttamisajan päättymistä, ja
  2. on vahvistanut tietävänsä, että antamalla suostumuksensa hän menettää peruutusoikeutensa sopimuksen täytäntöönpanon alkaessa.
Jaa se sosiaalisissa kanavissasi: