Transformacja cyfrowa


Słowo "cyfrowa transformacja" opisuje daleko idące zmiany w społeczeństwie i gospodarce wynikające z pojawienia się technologii cyfrowej i jej skutków. Termin ten jest zwykle używany do opisania zmian zachodzących w firmie. Prowadzi to do procesów transformacji, które odnoszą się do różnych wymiarów wewnętrznych. Rozpoznawanie znaków i towarzyszenie im we właściwy sposób jest ważne, aby zabezpieczyć i napędzać dalsze istnienie firmy.

Bądź na bieżąco i

Aktualne wpisy na blogu dotyczące transformacji cyfrowej:

[ec_store widgets="productbrowser" default_category_id="135687504″]

Udostępnij go na swoich kanałach społecznościowych: