Elektronická prax Sauldie digitalizácia

Stĺpec ELEKTRONIKPRAXIS: Časť 027: Poskytuje vaša webová stránka osobám s rozhodovacími právomocami a vyhľadávačom informácie, ktoré potrebujú? 4.6 (410)

Okrem veľtrhov, odporúčaní a konzultácií čoraz viac osôb s rozhodovacími právomocami v oblasti B2B uvádza ako zdroj nákupných rozhodnutí internet. Rôzne štúdie potvrdzujú, že 85% osôb s rozhodovacou právomocou v oblasti nákupu už využíva dodávateľov ...

viac informácií...