Digitálna transformácia


Módnym slovom digitálna transformácia sa označujú ďalekosiahle zmeny v spoločnosti a hospodárstve vyplývajúce z nástupu digitálnych technológií a ich účinkov. Tento pojem sa zvyčajne používa na opis zmien, ktoré sa uskutočňujú v spoločnosti. To vedie k transformačným procesom, ktoré sa týkajú rôznych interných rozmerov. Rozpoznanie týchto znakov a ich správne sprevádzanie je dôležité na zabezpečenie a riadenie ďalšej existencie spoločnosti.

Zostaňte aktuálny a

Aktuálne príspevky na blogu o digitálnej transformácii:

[ec_store widgets="productbrowser" default_category_id="135687504″]

Zdieľajte ho na svojich sociálnych sieťach: