Priemysel a továreň 4.0


Priemysel a továreň 4.0

Nové vynálezy alebo dokonca nové technické postupy zabezpečujú, že sa perspektíva podnikov aj hospodárstva mení v neurčitých intervaloch. V nedávnej minulosti bol jedným z najrozsiahlejších vynálezov internet. To, čo sa začalo ako výmenná a informačná platforma, je dnes všeobecným základom nezávislého virtuálneho života pre všetkých ľudí, ktorí k nemu majú prístup. Pojem 4.0 naznačuje, že v súčasnosti prebieha proces nahradenia tretej fázy priemyselnej revolúcie. Prevraty sa dotknú nielen spoločnosti, ale najmä hospodárstva.

Zostaňte aktuálny a

Aktuálne príspevky na blogu o Industry & Factory 4.0:

[ec_store widgets="productbrowser" default_category_id="135687507″]

Zdieľajte ho na svojich sociálnych sieťach: