> Odtlačok

Odtlačok

Informácie o poskytovateľovi služieb:

Sanjay Sauldie & Rita Anna Sauldie-Küffner
Lange Rötterstr. 34,
68167 Mannheim,
Nemecko

Tel: +40 (0)151-40530884
e-mail: recht@hls.global

Na tejto platforme nájdete rôznych poskytovateľov:

 • Sanjay Sauldie: Výskum a vývoj v oblasti práva, ekonómie a spoločenských vied, lingvistiky, kultúry a umenia, ako aj digitalizácie a umelej inteligencie - nájdete ho na adrese https://hls.global/de/sauldie-digitaler-experte/
  Číslo DPH: Sanjay Sauldie: DE 359494855
  Názov pracovnej pozície: Poradenstvo v oblasti riadenia
  Udeľujúci štát: Nemecko
 • Rita Anna Sauldie-Küffner: odborníčka na miReiki a aromaterapiu s rozsiahlymi odbornými znalosťami v týchto oblastiach. Kombinuje tradičné liečebné metódy s modernými prístupmi a ponúka holistické zdravotné riešenia, ktoré nájdete na adrese https://hls.global/de/vedaviva/
  Číslo DPH: Rita Anna Sauldie-Küffner: DE 61372895805
  Názov pracovnej pozície: Poradenstvo v oblasti riadenia
  Udeľujúci štát: Nemecko

Dozorný orgán: Štátny komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií Bádensko-Württembersko
Webová lokalita: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/

adresa
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart
alebo:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
Telefón: 07 11/61 55 41-0
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

e-mail: datenschutz@hls.global

Tel: +49 15140530884
Kontakt: Sanjay Sauldie

GTC

Prepojenie: https://hls.global/de/rechtliches/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb/

Doplnok pre veľké webové stránky

Zodpovednosť za obsah: Sanjay Sauldie a Rita Anna Sauldie-Küffner
Línia listov

Táto webová stránka obsahuje množstvo obsahu na témy podnikania, digitalizácie, umelej inteligencie, Reiki, aromaterapie atď.

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Názov a adresa

Allianz Insurance, Reinsburgstraße 19, 70178 Stuttgart
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania sa vzťahuje na: Európa

Univerzálne rozhodcovské centrum

Zúčastňujeme sa na konaní o riešení sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou. Príslušným orgánom je Universalschlichtungsstelle des Bundes, Zentrum für Schlichtung e. V., so sídlom Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein (https://www.verbraucher-schlichter.de).

Riešenie sporov v EÚ

V súlade s nariadením o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení sporov online) by sme vás chceli informovať o platforme na riešenie sporov online (platforma OS).
Spotrebitelia majú možnosť podávať sťažnosti na online platforme Európskej komisie pre riešenie sporov na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE riešiť. Potrebné kontaktné údaje nájdete vyššie v našom právnom oznámení.

Chceli by sme však zdôrazniť, že nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky

Obsah tejto webovej stránky neustále vyvíjame a snažíme sa poskytovať správne a aktuálne informácie. Žiaľ, nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za správnosť všetkého obsahu na tejto webovej stránke, najmä za obsah poskytovaný tretími stranami. Ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať vami prenášané alebo uložené informácie ani vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Naše povinnosti odstrániť informácie alebo zablokovať ich používanie v súlade so všeobecnými zákonmi na základe súdnych alebo úradných príkazov zostávajú nedotknuté aj v prípade našej nezodpovednosti.

Ak si všimnete akýkoľvek problematický alebo nezákonný obsah, okamžite nás kontaktujte, aby sme ho mohli odstrániť. Kontaktné údaje nájdete v tiráži.

Naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, za ktorých obsah nenesieme zodpovednosť. Za prepojené webové stránky nenesieme zodpovednosť, pretože sme nemali a nemáme vedomosť o nezákonných aktivitách, žiadne takéto nezákonné aktivity sme nezaznamenali a odkazy by sme okamžite odstránili, ak by sme sa o nejakých nezákonných aktivitách dozvedeli.

Ak si na našej webovej lokalite všimnete nezákonné odkazy, kontaktujte nás. Kontaktné údaje nájdete v tiráži.

Oznámenie o autorských právach

Všetok obsah tejto webovej stránky (obrázky, fotografie, texty, videá) podlieha autorským právam. Pred šírením, reprodukciou alebo použitím obsahu tejto webovej lokality, napríklad jej opätovným publikovaním na iných webových lokalitách, sa nás prosím opýtajte. V prípade potreby podnikneme právne kroky proti neoprávnenému používaniu častí obsahu našej webovej stránky.

Ak na tejto webovej lokalite nájdete akýkoľvek obsah, ktorý porušuje autorské práva, kontaktujte nás.

Centrálne kontaktné miesto podľa zákona o digitálnych službách (DSA)

e-mail: dsa@hls.global

Telefónne číslo: +49 (0) 151 40530884
Jazyky: nemčina, angličtina
Adresa kontaktného miesta: Sanjay Sauldie, Lange Rötterstr. 34, 68167 Mannheim

Všetky texty sú chránené autorskými právami. Časti textov alebo celé texty, ako aj obrázky, videá atď. môžu byť vytvorené pomocou umelej inteligencie. Zvlášť upozorňujeme na obrázky a videá, pri ktorých mohla byť použitá umelá inteligencia.

Informácie o majiteľovi:

HLS. Global je platforma, ktorá umožňuje rôznym spoločnostiam pôsobiť pod zastrešujúcou značkou HLS.GLOBAL, vytvárať spoločné synergie a dosahovať tak väčší dosah. Táto platforma patrí

a je prenajatá výhradne pre Európu Sanjayovi Sauldiemu a Rite Anne Sauldie-Küffnerovej. Ďalšie krajiny sú vo výstavbe.

Sanjay Sauldie a Rita Anna Sauldie-Küffner sú jedinými redaktormi zodpovednými za jednotlivé časti tejto webovej stránky.

HLS.GLOBAL prevádzkuje obchod s WooCommerce a stará sa o všetko účtovníctvo z objednávok vytvorených na tomto portáli. S jednotlivými poskytovateľmi sú uzatvorené exkluzívne zmluvy, ktoré upravujú účtovníctvo.

Zdieľajte ho na svojich sociálnych sieťach: