Artificiell intelligens


Intelligent teknik och moderna robotar tar över allt fler arbetsuppgifter både i ekonomin och i privatlivet för många människor. Det går ännu inte att förutse hur denna utveckling kommer att påverka den ekonomiska produktionsprocessen och arbetsmarknaden. Till skillnad från tidigare befriar tekniken inte bara människor från arbetsintensiva uppgifter. Den tar också kontroll över själva produktionen. En av de viktigaste faktorerna inom detta område är Artificiell intelligens (AI). Modeordet används också återkommande i tidningar. Men väldigt få människor vet vad som ligger bakom. Vad är det som är intelligent med artificiell intelligens och hur länge har den här typen av teknik funnits? 

Håll dig uppdaterad och

Aktuella blogginlägg om Artificiell intelligens:

[ec_store widgets="productbrowser" default_category_id="135579803″]

Dela den på dina sociala kanaler: