Digital omvandling


Modeordet digital transformation beskriver långtgående förändringar i samhället och ekonomin till följd av framväxten av digital teknik och dess effekter. Begreppet används vanligtvis för att beskriva de förändringar som sker inom ett företag. Detta leder till omvandlingsprocesser som rör olika interna dimensioner. Att känna igen tecknen och följa dem på rätt sätt är viktigt för att säkra och driva företagets fortsatta existens.

Håll dig uppdaterad och

Aktuella blogginlägg om digital transformation:

[ec_store widgets="productbrowser" default_category_id="135687504″]

Dela den på dina sociala kanaler: