> Allmänna villkor (GTC)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR

https://hls.global

Välkommen till Happy Life Steps - HLS!

Du hittar olika leverantörer på denna plattform:

 • Sanjay Sauldie: Forskning och utveckling inom juridik, ekonomi och samhällsvetenskap, lingvistik, kultur och konst samt digitalisering och artificiell intelligens - finns på https://hls.global/de/sauldie-digitaler-experte/
  Momsregistreringsnummer: Sanjay Sauldie: DE 359494855
  Arbetstitel: Företagsrådgivning
  Tilldelande stat: Tyskland
 • Rita Anna Sauldie-Küffner: miReiki- och aromaterapispecialist med omfattande expertis inom dessa områden. Hon kombinerar traditionella läkningsmetoder med moderna tillvägagångssätt för att erbjuda holistiska hälsolösningar, som du kan hitta på https://hls.global/de/vedaviva/
  Momsregistreringsnummer: Rita Anna Sauldie-Küffner: DE 61372895805
  Arbetstitel: Företagsrådgivning
  Tilldelande stat: Tyskland

Adress:

Kontaktperson för Europa: Sanjay Sauldie, Lange Rötterstr. 34, 68167 Mannheim, e-post: kontakt@hls.global, telefon: +49 (0)15140530884

1 Tillämpningsområde och leverantör

(1) De allmänna villkoren (nedan kallade "GTC") gäller för försäljning av produkter och tjänster via plattformen hls.global, som drivs av Sanjay Sauldie och Rita Anna Sauldie-Küffner på uppdrag av ägarna till denna webbplats:

(nedan kallad "Leverantören") till dig i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen.

(2) Avvikande allmänna villkor från kunden avvisas.

(3) Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du gör en beställning hos leverantören. Genom att göra en beställning på hls.global samtycker du till att dessa villkor tillämpas på din beställning.

(4) På Happy Life Steps - HLS erbjuder vi dig försäljning av följande produkter:

Sanjay Sauldie och Rita Anna Sauldie-Küffner erbjuder tjänster och produkter inom området konsultation, coaching och managementkonsultation och support.

(5) På Happy Life Steps - HLS erbjuder vi dig följande tjänster:

mireiki, aromaterapi, djuparbete, digital detox och allt som har med digitalisering och artificiell intelligens att göra

2 Ingående av avtal

(1) Avtal på denna portal kan endast ingås på tyska eller engelska.

(2) Erbjudandena riktar sig uteslutande till slutkunder med en fakturerings- och leveransadress i:

Över hela världen.

De möjliga leveransadresserna och leveransplatsen kan vara begränsade för enskilda skrymmande varor; begränsningen framgår av respektive listpris.

(3) Kunden måste ha fyllt 18 år.

(4) Presentationen av varorna i nätbutiken utgör inte ett rättsligt giltigt erbjudande. Presentationen av varorna utgör endast en inbjudan till kunden att lämna ett anbud.

(5) Din beställning utgör ett erbjudande till Happy Life Steps - HLS om att ingå ett köpeavtal. Kunden lämnar ett bindande erbjudande när han eller hon har gått igenom beställningsprocessen online genom att ange den information som begärs där och klickar på knappen "Beställ med betalningsskyldighet" i det sista beställningssteget.

(6) Köpekontraktet mellan leverantören och kunden ingås endast genom en acceptförklaring från leverantörens sida. Detta sker på det tidigare av de två datumen, antingen genom att skicka varorna eller genom att skicka en leveransbekräftelse via e-post. Observera att bekräftelsen på mottagandet av din beställning inte utgör en förklaring om godkännande i ovannämnda mening.

(7) Giltigheten av avtal om större kvantiteter än normala hushållskvantiteter samt kommersiell återförsäljning av köpeobjektet kräver uttrycklig bekräftelse från leverantören. Detta gäller både för antalet produkter som beställs som en del av en enda beställning och för flera beställningar av samma produkt, där de enskilda beställningarna utgör en normal hushållskvantitet.

(8) Dina beställningar kommer att lagras av oss efter att avtalet har ingåtts. Om du förlorar dina beställningsdokument, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon. Vi skickar då en kopia av beställningsuppgifterna till dig.

(9) För att få tillgång till Happy Life Steps - HLS-tjänsten krävs registrering.

(10) Genom att registrera sig godkänner kunden dessa allmänna villkor. Registreringen skapar ett avtalsförhållande mellan Happy Life Steps - HLS och den registrerade kunden, vilket regleras av bestämmelserna i dessa allmänna villkor.

(11) Presentationen av tjänsten på webbplatsen utgör inte ett rättsligt giltigt erbjudande. Presentationen av tjänsten innebär endast en uppmaning till kunden att lämna ett anbud.

(12) Genom att beställa en avgiftsbelagd tjänst ingår den registrerade kunden ett ytterligare avtalsförhållande med Happy Life Steps - HLS som är separat från registreringen. Användaren kommer att informeras om respektive avgiftsbelagd tjänst och betalningsvillkoren innan detta avtalsförhållande ingås. Avtalsförhållandet upprättas när kunden bekräftar beställningen och betalningsskyldigheten genom att klicka på knappen "Beställning med betalningsskyldighet".

(13) Du samtycker till att ta emot fakturor elektroniskt. Elektroniska fakturor kommer att göras tillgängliga för dig via e-post eller i kundkontot på webbplatsen. Vi kommer att informera dig för varje leverans och tjänst om huruvida en elektronisk faktura är tillgänglig. Mer information om elektroniska fakturor finns på vår webbplats.

3 Beskrivning av tjänstens omfattning

Omfattningen av Happy Life Steps - HLS består av följande tjänster:

Användaren kan registrera sig på webbplatsen för olika erbjudanden som rör managementkonsultation.

4 Priser och fraktkostnader

(1) Våra priser inkluderar tillämplig lagstadgad moms och inkluderar inte fraktkostnader eller frakttillägg. Frakttilläggen varierar beroende på typ av leverans och varans beskaffenhet. Om en leverantör (se ovan) har en småföretagarförordning är moms inte tillämplig.

(2) Trots våra bästa ansträngningar kan ett litet antal produkter i vår katalog vara felaktigt prissatta. Vi kontrollerar priserna när vi behandlar din beställning och innan vi tar ut betalning. Om en produkt är felaktigt prissatt och det korrekta priset är högre än priset på webbplatsen, kommer vi att kontakta dig innan vi skickar varorna för att fråga dig om du vill köpa produkten till det korrekta priset eller avbryta beställningen. Om det korrekta priset för en produkt är lägre än det pris som vi har angett, debiterar vi det lägre beloppet och skickar produkten till dig.

(3) De priser som gäller vid tidpunkten för beställningen ska tillämpas. Om listpriser finns tillgängliga, gäller de listpriser som gäller vid tidpunkten för beställningen.

(4) För att använda Happy Life Steps - HLS måste du först registrera dig.

(5) Om användaren vill utnyttja en avgiftsbelagd tjänst ska denne i förväg informeras om att tjänsten är avgiftsbelagd. I synnerhet ska det anges vilken ytterligare omfattning tjänsterna har, vilka kostnader som uppkommer och hur betalningen ska ske.

(6) Leverantören förbehåller sig rätten att ta ut olika avgiftsmodeller för olika bokningstider och användargrupper och i synnerhet för olika användningsperioder, samt att erbjuda olika tjänsteomfattningar.

5 Leverans och avbeställning

(1) Om inte annat avtalats ska leverans ske till den leveransadress som kunden har angett. På webbplatsen hittar du information om tillgängligheten av produkter som säljs av Happy Life Steps - HLS (t.ex. på respektive produktdetaljsida). Vi vill påpeka att all information om tillgänglighet, avsändning eller leverans av en produkt endast är en uppskattning och en ungefärlig vägledning. De utgör inte bindande och garanterade avsändnings- eller leveransdatum, såvida detta inte uttryckligen anges som ett bindande datum i avsändningsalternativen för respektive produkt.

(2) Om Happy Life Steps - HLS under behandlingen av din beställning upptäcker att produkter som du har beställt inte finns tillgängliga, kommer du att informeras separat via e-post eller genom ett meddelande på ditt kundkonto. Kundens rättsliga anspråk förblir opåverkade.

(3) Om leverans till kunden inte är möjlig på grund av att de levererade varorna inte passar genom kundens ytterdörr, ytterdörr eller trapphus eller på grund av att kunden inte påträffas på den leveransadress som kunden har angett, trots att leveranstiden meddelades kunden med rimlig varseltid, ska kunden bära kostnaderna för den misslyckade leveransen.

(4) Leverans ska ske enligt kundens betalningsmetod. Vid förskottsbetalning ska leverans ske efter att betalningsordern har utfärdats till den bank som överför pengarna. Vid betalning med Paypal, kreditkort, presentkort, autogiro, direktbanköverföring eller faktura ska leverans ske efter avtalets ingående.

(5) Om din beställning skickas i mer än ett paket kan du få en separat leveransbekräftelse för varje paket. I detta fall ingås ett separat köpeavtal mellan oss för varje leveransbekräftelse för de produkter som anges i respektive leveransbekräftelse. Avtalspartnern är leverantören. Oberoende av din ångerrätt kan du när som helst kostnadsfritt avbeställa en produkt innan den tillhörande leveransbekräftelsen skickas.

Kontaktperson för Europa: Sanjay Sauldie, Lange Rötterstr. 34, 68167 Mannheim, e-post: kontakt@hls.global, telefon: +49 (0)15140530884

(6) Denna ångerrätt gäller inte för vissa produktgrupper och tjänster, inklusive digitalt innehåll eller programvara, som inte levereras på en fysisk databärare (t.ex. på en CD eller DVD), förutsatt att nedladdningen eller användningen (beroende på vilket som inträffar först) har påbörjats.

6 Tull

(1) Om du beställer produkter från Happy Life Steps - HLS för leverans utanför Europeiska unionen kan du bli föremål för importtullar och skatter, som tas ut när paketet når den angivna destinationen. Eventuella ytterligare avgifter för tullklarering måste bäras av dig; vi har ingen kontroll över dessa avgifter. Tullbestämmelserna varierar mycket från land till land, så du bör kontakta ditt lokala tullkontor för mer information.

(2) Observera också att när du beställer från Happy Life Steps - HLS, anses du vara den registrerade importören och måste följa alla lagar och förordningar i det land där du tar emot produkterna. Skyddet av dina uppgifter är viktigt för oss och vi vill göra våra internationella kunder medvetna om att gränsöverskridande försändelser kan öppnas och inspekteras av tullmyndigheterna. För mer information, läs vår tullinformation.

7 Betalningsvillkor

(1) Eventuella avgifter ska betalas i förskott till Happy Life Steps - HLS utan avdrag på förfallodagen.

(2) Genom att registrera sig, tillhandahålla den information som krävs för betalningsförfarandet och använda den avgiftsbelagda tjänsten, bemyndigar användaren operatören att ta ut motsvarande belopp.

(3) En avgiftsbelagd tjänst förnyas automatiskt för den bokade perioden (abonnemanget) om den inte sägs upp per telefon, e-post eller brev.

(4) Abonnemanget skall inkasseras på följande datum: den första arbetsdagen i varje månad.

(5) Kunden kan betala för varorna eller tjänsterna med hjälp av följande betalningsmetoder:

- Paypal

- Kreditkort

- Omedelbar banköverföring

- På konto

Betalning på konto är endast möjlig för konsumenter som är 18 år eller äldre. Leveransadressen, hemadressen och faktureringsadressen måste vara identiska och belägna i följande länder:

Över hela världen

Betalning mot faktura är inte möjlig för tjänster som överförs online (t.ex. programvara för nedladdning) eller för köp av presentkort. Fakturabeloppet förfaller till betalning vid mottagandet av fakturan. hls.global förbehåller sig rätten att inte erbjuda vissa betalningsmetoder i enskilda fall.

Vid betalning mot faktura debiteras en engångsavgift om 0 euro (noll euro) inklusive tillämplig moms per leverans utöver eventuella fraktkostnader för hela försändelsen. Kunden kommer alltid att informeras separat innan avtalet ingås om huruvida denna avgift kommer att debiteras.

Om fakturabeloppet inte betalas senast på förfallodagen av skäl som kunden ansvarar för, debiterar leverantören en schablonmässig kompensationsavgift på 10 euro (tio euro). Kunden kan bevisa att ingen skada alls har uppstått eller att den är betydligt lägre än schablonbeloppet.

Vid förskottsbetalning och i andra fall där det finns en motiverad anledning kontrollerar och utvärderar Happy Life Steps - HLS de uppgifter som kunden lämnat.

- Förskottsbetalning

(6) Vissa betalningsmetoder kan uteslutas av leverantören i enskilda fall.

(7) Kunden får inte betala för varorna eller tjänsterna genom att skicka kontanter eller checkar.

(8) Om kunden väljer en betalningsmetod online, ger kunden därmed leverantören tillstånd att driva in de belopp som ska betalas vid tidpunkten för beställningen.

(9) Om leverantören erbjuder förskottsbetalning och beställaren väljer detta betalningssätt, ska beställaren överföra fakturabeloppet till leverantörens konto inom fem kalenderdagar från mottagandet av beställningen. Leverantören reserverar varorna i enlighet med detta under fem kalenderdagar.

(10) Om leverantören erbjuder betalning med kreditkort och kunden väljer denna betalningsmetod, ger kunden uttryckligen leverantören rätt att driva in de belopp som ska betalas.

(11) Om leverantören erbjuder betalning via autogiro och kunden väljer denna betalningsmetod, ska kunden ge leverantören ett grundläggande SEPA-medgivande. Om en betalningstransaktion återkallas vid betalning med autogiro på grund av otillräcklig täckning på kontot eller på grund av felaktigt överförda bankkontouppgifter, ska kunden stå för kostnaderna.

(12) Om leverantören erbjuder förskottsbetalning och kunden väljer detta betalningssätt, förbinder sig kunden att betala fakturabeloppet inom 14 dagar efter avsändandet av varan, utan avdrag för rabatt.

(13) Om beställaren är i dröjsmål med betalning förbehåller sig leverantören rätten att kräva skadestånd på grund av dröjsmål.

8 Registrering och avbokning

(1) Kunden försäkrar vidare att ingen person i kundens hushåll, såvitt kunden känner till, har dömts för uppsåtliga brott som äventyrar tredje mans säkerhet, i synnerhet för brott mot den sexuella självbestämmanderätten (§§ 174 ff. StGB), brott mot liv (§§ 211 ff. StGB), brott mot den fysiska integriteten (§§ 223 ff. StGB), brott mot den personliga friheten (§§ 232 ff. StGB) eller för stöld och förskingring (§§ 242 ff. StGB). StGB), ett brott mot den fysiska integriteten (§§ 223 ff. StGB), ett brott mot den personliga friheten (§§ 232 ff. StGB), eller för stöld och förskingring (§§ 242 ff. StGB) eller rån och utpressning (§§ 249 ff. StGB) eller för narkotikamissbruk.

(2) En användare har rätt att, med förbehåll, när som helst avregistrera sig skriftligen per post, e-post eller telefon utan att ange skäl. Samtidigt är det möjligt att inaktivera användarkontot helt och manuellt inom uppgifterna och inställningarna i användarkontot. Det tidigare ingångna avtalsförhållandet avslutas därmed.

(3) Om en användare har registrerat sig för en betaltjänst kan denne avbeställa senast 10 dagar före bokningsperioden. Om denna tidsfrist inte iakttas förlängs den betalda tjänsten med den valda bokningsperioden och avbeställningen träder i kraft först i slutet av den efterföljande bokningsperioden. Avbokning kan ske via telefon, e-post eller brev och kommer att bekräftas av oss skriftligen. Kundens fullständiga namn, e-postadress och postadress måste anges så att din avbokning kan tilldelas dig. Vid avbokning per telefon krävs det individuella telefonlösenordet.

(4) Happy Life Steps - HLS kan när som helst säga upp avtalet efter eget gottfinnande, med eller utan föregående meddelande och utan att ange skäl. Happy Life Steps - HLS förbehåller sig vidare rätten att ta bort profiler och/eller allt innehåll som publiceras på webbplatsen av användaren eller för användarens räkning. Om Happy Life Steps - HLS avbryter användarens registrering och/eller tar bort användarens profiler eller publicerat innehåll, har Happy Life Steps - HLS ingen skyldighet att informera användaren om detta eller om orsaken till avbrytandet eller borttagandet.

(5) Efter eventuell uppsägning av enskild användning av Happy Life Steps - HLS tjänster förbehåller sig Happy Life Steps - HLS rätten att skicka information om detta till andra registrerade användare som Happy Life Steps - HLS antar att de har varit i kontakt med användaren. Happy Life Steps - HLS beslut att avsluta användarens registrering och/eller att meddela andra användare som Happy Life Steps - HLS antar att användaren har varit i kontakt med innebär inte eller anger på något sätt att Happy Life Steps - HLS gör uttalanden om den enskildes karaktär, allmänna rykte, personliga egenskaper eller livsstil.

(6) Användarna är skyldiga att inte göra några avsiktliga eller bedrägliga falska uttalanden i sin profil och andra delar av portalen. Sådana uttalanden kan leda till civilrättsliga förfaranden. Dessutom förbehåller sig operatören rätten att säga upp det befintliga avtalsförhållandet med omedelbar verkan i ett sådant fall.

(7) Om en användares åtkomst blockeras på grund av ett uppsåtligt avtalsbrott och/eller om avtalsförhållandet hävs, ska användaren betala ersättning för den återstående avtalstiden med ett belopp som motsvarar den avtalade avgiften med avdrag för sparade kostnader. Beloppet för sparade kostnader ska fastställas till ett schablonbelopp på 10 % av avgiften. Det står båda avtalsparterna fritt att bevisa att skadan och/eller de sparade kostnaderna faktiskt är högre eller lägre.

(8) Efter att avtalsförhållandet har upphört kommer alla användardata att raderas av Happy Life Steps - HLS.

9 Ansvarsbegränsning (tjänster)

(1) Happy Life Steps - HLS tar inget ansvar för innehållet och riktigheten i informationen i kundens registrerings- och profiluppgifter eller annat innehåll som genereras av kunden.

(2) När det gäller den sökta eller erbjudna tjänsten ingås avtalet uteslutande mellan de respektive deltagande köparna. Happy Life Steps - HLS är därför inte ansvarigt för de deltagande köparnas tjänster. Följaktligen ska alla frågor som rör förhållandet mellan beställarna, inklusive, men inte begränsat till, tjänster som erhållits av en sökare eller betalningar till beställare, adresseras direkt till respektive part. Happy Life Steps - HLS kan inte hållas ansvarigt för och frånsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar av något slag, inklusive anspråk, förmåner, direkta eller indirekta skador av något slag, avsiktliga eller oavsiktliga, misstänkta eller icke misstänkta, avslöjade eller ej avslöjade, av något slag i samband med ovan nämnda frågor.

(3) hls.global är endast ansvarigt för skador till följd av skada på liv, kropp eller hälsa om de baseras på ett uppsåtligt eller oaktsamt brott mot en skyldighet från hls.global eller ett uppsåtligt eller oaktsamt brott mot en skyldighet från en juridisk representant eller ställföreträdande agent för hls.global.

(4) hls.global Europe är endast ansvarig för andra skador, i den mån de inte baseras på brott mot kardinalförpliktelser (förpliktelser vars uppfyllande är väsentligt för ett korrekt genomförande av avtalet och vars uppfyllande avtalspartnern regelbundet kan förlita sig på), om de baseras på ett uppsåtligt eller grovt vårdslöst brott mot förpliktelser från hls.global eller på ett uppsåtligt eller grovt vårdslöst brott mot förpliktelser från en juridisk representant eller ställföreträdare för hls.global.

(5) Skadeståndsanspråk ska begränsas till den förutsägbara skada som är typisk för avtalet. I händelse av utebliven betalning uppgår de till högst 5% av ordervärdet.

(6) Skadeståndsanspråk som grundar sig på skada på liv, lem, hälsa eller frihet preskriberas efter 30 år; i annat fall efter 1 år, varvid preskriptionstiden börjar löpa vid utgången av det år då fordran uppkom och borgenären fick kännedom om de omständigheter som ligger till grund för fordran och gäldenärens identitet eller borde ha fått kännedom om dem utan grov vårdslöshet (§ 199.1 BGB).

(7) Leverantören förbehåller sig rätten att kontrollera innehållet i en text skriven av en användare samt uppladdade filer för överensstämmelse med lagen och, om nödvändigt, att radera det helt eller delvis.

10 Kvittning och rätt till kvarhållande

(1) Köparen har endast rätt till kvittning om Köparens motfordran har erkänts genom fastställelsedom eller inte har bestridits av Leverantören.

(2) Kunden får endast utöva en retentionsrätt om dess motfordran grundar sig på samma avtalsförhållande.

11 Behållande av äganderätt

hls.global behåller äganderätten till varorna tills full betalning har mottagits.

12 Transportskador

(1) Om kunden tar emot varorna med uppenbara transportskador, ber leverantören honom att reklamera detta så snart som möjligt.

(2) Om beställaren underlåter att framställa ett klagomål ska detta inte ha några konsekvenser för de lagstadgade garantirättigheterna. Syftet med reklamationen är att ge leverantören möjlighet att göra sina egna anspråk gällande gentemot transportören.

13 Lag om fel och brister

(1) Om kunden är en konsument ska garanti och ansvar för fel i det levererade inköpsobjektet regleras av lagstadgade bestämmelser: Följaktligen har köpare i Europeiska unionen, utöver din 30-dagars returgaranti, garantirättigheter under en period av två år från leveransen av varorna och kan begära reparation eller utbyte av de produkter som köpts på Happy Life Steps - HLS om de visar sig vara defekta eller inte överensstämmer med beskrivningen. Om varorna inte kan repareras eller bytas ut inom rimlig tid eller utan svårigheter, kan du begära återbetalning eller nedsättning av köpeskillingen.

(2) För begagnade varor får garantitiden vara kortare än två år.

(3) Om kunden inte är konsument ska felet avhjälpas genom ny leverans eller ny fullgörelse.

(4) Om kunden inte är konsument är preskriptionstiden ett år. Detta gäller såvida inga krav på skadestånd och ersättning för kostnader som hänför sig till ersättning för skada på kropp och hälsa eller till uppsåt eller grov vårdslöshet görs gällande.

14 Ansvarsbegränsning (produkter)

(1) Leverantören ansvarar för skadeståndsanspråk från beställaren på grund av skada på liv, lem eller hälsa eller på grund av åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser samt för andra skador som grundar sig på uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter från leverantörens sida eller från någon av leverantörens lagliga företrädare eller medhjälpare.

(2) Väsentliga avtalsförpliktelser är förpliktelser vars fullgörande är nödvändigt för att uppnå avtalets syfte.

(3) Leverantören ansvarar för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser som grundar sig på en avtalstypisk, förutsebar skada, förutsatt att skadan har orsakats genom enkel vårdslöshet. Denna begränsning gäller inte för skadeståndsanspråk från beställaren som grundar sig på skada på liv, lem eller hälsa.

(4) Bestämmelserna i produktansvarslagen förblir oförändrade.

(5) I den mån Happy Life Steps - HLS ansvar är uteslutet eller begränsat gäller detta även om det personliga ansvaret för anställda, representanter och ställföreträdare.

15 Avbokningsregler

(1) Om kunden är konsument har han rätt att ångra köpet i enlighet med följande bestämmelser:

(2) Rätt till uppsägning

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, som inte är transportör, har tagit varorna i besittning (eller den sista varan, delförsändelsen eller delen i händelse av ett avtal om flera varor av en enhetlig order eller leverans av varor i flera delförsändelser eller delar) eller från dagen för avtalets ingående, när det gäller digitalt innehåll som inte levereras på en fysisk databärare (t.ex. CD-skivor eller DVD-skivor), utan att ange skäl.

Avbeställningstiden för tjänster är fjorton dagar från den dag då avtalet ingicks.

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss:

Kontaktperson för Europa: Sanjay Sauldie, Lange Rötterstr. 34, 68167 Mannheim, e-post: widerruf@hls.global, telefon: +49 (0)15140530884

om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda den ångerblankett som finns på vår webbplats eller skicka oss en annan tydlig förklaring. Om du använder dig av detta alternativ kommer vi omedelbart att skicka en bekräftelse på mottagandet av en sådan uppsägning (t.ex. via e-post).

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om att du utnyttjar din ångerrätt innan ångerfristen löper ut och att du returnerar varan via vårt returcenter online inom den tid som anges nedan.

För ytterligare information om övningens omfattning, innehåll och förklaringar, vänligen kontakta vår kundtjänst.

(3) Konsekvenser av uppsägningen

Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda detta avtal. Vid denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen kommit överens om något annat med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Om ni har begärt att tjänsterna ska påbörjas under ångerfristen ska ni betala oss ett skäligt belopp som motsvarar den andel av de tjänster som redan har tillhandahållits fram till den tidpunkt då ni informerar oss om att ni utnyttjar er ångerrätt avseende detta avtal i förhållande till den totala omfattningen av de tjänster som omfattas av avtalet.

Vi kan vägra att återbetala dig förrän vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast.

Du måste returnera varorna omedelbart och under alla omständigheter senast inom 14 dagar från den dag då du informerar oss om att detta avtal har hävts till

Kontaktperson för Europa: Sanjay Sauldie, Lange Rötterstr. 34, 68167 Mannheim, e-post: kontakt@hls.global, telefon: +49 (0)15140530884

att returnera eller lämna ut varorna. Fristen är uppfylld om du skickar varorna innan 14-dagarsfristen har löpt ut. Vi står för kostnaderna för återsändandet av varan.

(4) Undantag från ångerrätten

Du behöver bara betala för eventuell värdeminskning av varorna om värdeminskningen beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera deras skick, egenskaper och funktionalitet.

För följande avtal finns ingen ångerrätt eller så upphör den att gälla:

 • för leverans av varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att returnera och vars försegling har avlägsnats efter leverans eller som på grund av sin beskaffenhet oskiljaktigt har blandats med andra varor efter leverans;
 • för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i en förseglad förpackning om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;
 • för leverans av varor som tillverkas enligt kundens specifikationer eller är tydligt skräddarsydda för personliga behov
 • för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;
 • när det gäller tjänster, om Happy Life Steps - HLS har tillhandahållit dessa i sin helhet och du har bekräftat och uttryckligen samtyckt innan du gjorde beställningen att vi kan börja tillhandahålla tjänsten och du förlorar din ångerrätt när avtalet är helt uppfyllt;
 • för tillhandahållande av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationskontrakt, och
 • för leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades när köpekontraktet ingicks, men vars leverans inte kan ske förrän efter 30 dagar och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden som entreprenören inte har något inflytande över.

16 Uteslutning av ångerrätten

(1) Ångerrätten gäller inte för avtal som

 • för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov;
 • för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;

(2) Uppsägningsrätten upphör i förtid för avtal som

 • för leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att returnera, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;
 • för leverans av varor om dessa har varit oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans på grund av deras natur;
 • för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i en förseglad förpackning om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.

17 Skydd av personuppgifter

(1) Om personuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress) samlas in, åtar vi oss att inhämta ditt samtycke i förväg. Vi förbinder oss att inte vidarebefordra några uppgifter till tredje part om du inte har gett ditt samtycke i förväg.

(2) Vi vill påpeka att överföring av data på Internet (t.ex. via e-post) kan vara föremål för säkerhetsbrister. Följaktligen kan ett felfritt och problemfritt skydd av uppgifter från tredje part inte garanteras fullt ut. Vårt ansvar i detta avseende är uteslutet.

(3) Tredje part har inte rätt att använda kontaktuppgifter för kommersiell verksamhet om inte leverantören i förväg har gett skriftligt medgivande till de berörda personerna.

(4) Du har rätt att när som helst få fullständig och kostnadsfri information från Happy Life Steps - HLS om de uppgifter som rör dig.

(5) Vidare har användaren rätt till rättelse/radering av uppgifter/begränsning av behandling.

(6) Ytterligare information om dataskydd finns i den separata integritetspolicyn.

18 Kakor

(1) Vi kan använda cookies för att visa produktsortimentet. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet i webbplatsbesökarens webbläsare.

(2) Ett stort antal webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Det består av en teckensträng genom vilken webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare i vilken cookien lagrades. Detta gör det möjligt för de besökta webbplatserna och servrarna att skilja den registrerades individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID:t.

(3) Användningen av cookies kan ge användare av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan inställningen av cookies.

(4) Vi vill påpeka att vissa av dessa cookies överförs från vår server till ditt datorsystem, varvid det oftast rör sig om så kallade sessionsrelaterade cookies. Sessionsrelaterade cookies kännetecknas av att de automatiskt raderas från din hårddisk i slutet av webbläsarsessionen. Andra cookies ligger kvar på ditt datorsystem och gör det möjligt för oss att känna igen ditt datorsystem vid ditt nästa besök (s.k. permanenta cookies).

(5) Du kan invända mot lagring av cookies genom att klicka på den banner som du kan invända mot/acceptera.

(6) Naturligtvis kan du ställa in din webbläsare så att inga cookies lagras på din hårddisk eller så att cookies som redan har lagrats raderas. Anvisningar om hur du förhindrar och raderar cookies finns i hjälpfunktionen i din webbläsare eller hos programvarutillverkaren.

19 Jurisdiktionsort och tillämplig lag

(1) För meningsskiljaktigheter och tvister som uppstår på grund av detta avtal gäller uteslutande lagen i Förbundsrepubliken Tyskland, med undantag för FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor.

Kontaktperson för Europa: Sanjay Sauldie, Lange Rötterstr. 34, 68167 Mannheim, e-post: widerruf@hls.global, telefon: +49 (0)15140530884

(2) För beställningar från näringsidkare, offentligrättsliga juridiska personer eller offentligrättsliga specialfonder är leverantörens säte den enda behöriga domstolen.

20 Slutliga bestämmelser

(1) Avtalsspråket är tyska.

(2) Vi erbjuder inte produkter eller tjänster som kan köpas av minderåriga. Våra produkter för barn kan endast köpas av vuxna. Om du är under 18 år får du endast använda Happy Life Steps - HLS under medverkan av en förälder eller vårdnadshavare.

(3) Om du bryter mot dessa villkor och vi inte vidtar några åtgärder mot dig, kommer vi att fortsätta att ha rätt att utöva våra rättigheter vid varje annat tillfälle då du bryter mot dessa villkor.

(4) Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar på vår webbplats, i våra regler och bestämmelser, villkor och bestämmelser inklusive dessa allmänna villkor. Din beställning kommer att omfattas av de försäljningsvillkor, avtalsvillkor och villkor som gäller vid tidpunkten för din beställning, såvida inte en ändring av dessa villkor krävs enligt lag eller myndighetsbeslut (i vilket fall de också kommer att gälla för beställningar som tidigare gjorts av dig). Om någon bestämmelse i dessa försäljningsvillkor anses vara ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska den bestämmelsen anses vara avskiljbar och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.

(5) Om en bestämmelse är ogiltig ska detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser i avtalet. I så fall ska bestämmelsen ersättas med en annan lagligen tillåten bestämmelse som motsvarar den ogiltiga bestämmelsens innebörd och syfte.

Dela den på dina sociala kanaler: