Από την κορύφωση στην εξουθένωση: ξεπερνώντας το άγχος και ανακαλύπτοντας ξανά το πάθος

Ως διευθυντές, συχνά αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία όταν πρόκειται να ηγηθούμε ομάδων, να λάβουμε αποφάσεις και να αναλάβουμε ευθύνες. Το άγχος της ...

Διαβάστε περισσότερα...