Μάθημα ChatGPT

"Η δική μας σκέψη διαμορφώθηκε με βιώσιμο τρόπο": Frank Behrens, PR Manager, RS Components 4.7 (411)

Το σεμινάριο μου έδειξε πολύ έντονα πού πρέπει να επικεντρωθεί το μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο. Το σύμβολο της αρχικής σελίδας του εικονικού αντιπροσώπου πωλήσεων είχε μόνιμη επίδραση στη σκέψη μου.

Διαβάστε περισσότερα...

elEL