Artificiell intelligens Avkastning på investering

KIROI = den globalt unika standardiserade AI-strategin för alla avdelningar i ditt företag:
Utvecklad av M.Sc. Sanjay Sauldie!

Öppna upp med vårt online-seminarium Nya perspektiv och diskutera med den globalt erkända experten Sanjay Sauldie.

I vårt online-seminarium till ett pris från endast EURO 99,- (plus moms) kommer Sanjay Sauldie, utvecklaren av KIROI-strategin, att introducera dig till den fascinerande världen av artificiell intelligens.

Förstå era möjligheter och navigera säkrare genom de risker som AI medför.

Ta chansen att ligga i framkant när det gäller teknisk innovation. Att registrera dig för vårt seminarium är det första steget mot att fördjupa din förståelse för artificiell intelligens och utveckla praktiska färdigheter som är viktiga i dagens arbetsliv, till exempel prompting (att skicka kommandon till en AI).

Genom att registrera dig idag säkrar du din plats i en exklusiv krets av likasinnade och investera i din yrkesmässiga framtid. 

Du får också tillgång till exklusiva resurser och verktygsom du kan använda för att starta dina egna AI-projekt. Ta vara på denna unika möjlighet att utöka dina kunskaper och förbereda dig för framtidens teknik.

I detta interaktiv onlinekurs kommer du inte bara att få teoretiska kunskaper utan även praktisk erfarenhet. Sanjay Sauldie kommer att guida dig genom en rad fallstudier och verkliga tillämpningar av KIROI-strategin, så att du lär dig hur artificiell intelligens används i olika branscher.

Registrera dig nu och kombinera artificiell intelligens med mänsklig intelligens: När vi har mottagit din anmälan får du en bokningsbekräftelse, inloggningsuppgifter till onlineseminariet via Zoom-länk och fakturan.

Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att fylla i detta formulär.
=
0,00 €

Introduktion till artificiell intelligens

Inledning (15 minuter)

 • Välkommen och introduktion (5 min): Kort översikt över seminariet.
 • Grunderna för AI (15 min): Introduktion till AI, historia och varför det är viktigare idag än någonsin.

Del 1: Grundläggande begrepp inom AI (45 minuter)

 • Vad är AI? (15 min): Definition, olika typer av AI, maskininlärning, djupinlärning och neurala nätverk.
 • Tillämpningsområden för AI (30 min): Presentation av olika områden där AI används, t.ex. sjukvård, marknadsföring, fordonsindustri etc. samt olika förfaranden för att hantera AI, t.ex. textskapande, bildskapande etc. med snabb teknik

Del 2: Bästa praxis för implementering av AI (45 minuter)

 • Utveckling av en AI-strategi (30 min): Viktiga delar i en framgångsrik AI-strategi för organisationer, inklusive målsättning och planering.
 • Att övervinna utmaningar (15 min): Diskussion om vanliga utmaningar vid implementering av AI och hur man kan övervinna dem, inklusive problem med dataskydd och medarbetarnas acceptans.

Del 3: AI och ledarskap (60 minuter)

 • Ledarskap i en tid av AI (20 min): Ledarnas roll i utformningen av AI-initiativ och främjandet av en innovationsvänlig miljö.
 • Ledning och utveckling av personal (20 min): Strategier för att utbilda och utveckla medarbetare att arbeta i AI-stödda processer.
 • Diskussionsrunda med Sanjay Sauldie (20 min): Ett djupgående samtal med Sanjay Sauldie om ledarnas framtida roll i AI-drivna organisationer och hur man kan leda vägen.

Slutsats (15 minuter)

 • Sammanfattning och viktiga slutsatser (10 min): Genomgång av de viktigaste inlärningspunkterna och hur de kan tillämpas i ett affärssammanhang.
 • Ytterligare resurser och farväl (5 min): Tillhandahåll resurser för vidare lärande och tacka deltagarna för deras aktiva deltagande.

Vad säger kunderna om Sanjay Sauldie?

Dela den på dina sociala kanaler: