> Friskrivningsklausul

Sanjay Sauldie
Lange Rötterstr. 34
68167 Mannheim
Telefon: +49 (0) 151-40530884
E-post: recht@hls.global

Följande ansvarsfriskrivning gäller exklusivt:

Vi strävar efter att hålla denna webbplats uppdaterad och korrekt. Men om du stöter på något som är inaktuellt eller felaktigt skulle vi uppskatta om du meddelar oss det. Vänligen ange var på webbplatsen du har läst informationen. Vi kommer sedan att ta hand om det så snart som möjligt.

Vi tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av felaktigheter eller ofullständigheter, eller för eventuella förluster eller spridning av information via Internet, såsom störningar eller avbrott. Vid användning av internetformulär strävar vi efter att minimera antalet fält som krävs. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av användning av uppgifter, råd eller idéer som rekommenderats eller erhållits.

Svar och förfrågningar om dataskydd som skickas via e-post eller via ett Internetformulär behandlas på samma sätt som brev. Det innebär att du kan förvänta dig ett svar från oss senast inom en månad. Vid större förfrågningar meddelar vi dig inom en månad om vi behöver högst tre månader. Alla personuppgifter som du lämnar till oss i samband med ditt svar eller din begäran kommer endast att användas i enlighet med vår integritetspolicy.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda vårt system mot alla former av olaglig användning. Vi kommer att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för detta ändamål, med hänsyn till den aktuella tekniska utvecklingen. Vi ansvarar dock inte för några direkta och/eller indirekta förluster av något slag som en användare av webbplatsen ådrar sig till följd av olaglig användning av tredjepartssystemet.

Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser till vilka eller från vilka en hyperlänk eller annan hänvisning leder. Produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part kommer att behandlas i enlighet med de villkor som gäller för dessa tredje parter.

Våra medarbetare gör allt för att garantera och ständigt förbättra tillgången till vår webbplats. Detsamma gäller för personer som på grund av funktionshinder använder särskild programvara.

Denna webbplats är därför uppbyggd i enlighet med riktlinjerna WCAG 2.1 nivå AA. Dessa riktlinjer är internationellt erkända överenskommelser om tillgänglighet (accessibility), hållbarhet, utbytbarhet och sökbarhet för webbplatser.

Alla immateriella rättigheter till innehållet på denna webbplats ägs av Sanjay Sauldie.

Kopiering, distribution eller annan användning av detta material är inte tillåten utan skriftligt tillstånd, såvida inte annat föreskrivs eller undantas enligt tillämplig lag (t.ex. rätten att citera), såvida inte det specifika innehållet kräver annat.

Om du har några frågor eller problem med tillgängligheten på webbplatsen, tveka inte att kontakta oss.

Dela den på dina sociala kanaler: