> Avbeställningsrätt för digitala medier

Information om ångerrätt för konsumenter vid leverans av digitalt innehåll som inte levereras på en fysisk databärare (t.ex. e-bok, nedladdning av programvara, tillgång till kurser).

Sanjay Sauldie
Lange Rötterstr. 34
68167 Mannheim
Telefon: +49 (0) 151-40530884
E-post: recht@hls.global

Avbokningsregler

En konsument är en fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen faller utanför dennes näringsverksamhet eller yrkesutövning.

För digitala produkter som du kan använda omedelbart, vänligen bekräfta följande meddelande när du gör din beställning:

Jag samtycker uttryckligen till att ni börjar fullgöra avtalet innan ångerfristen löpt ut. Jag är medveten om att jag genom att ge mitt samtycke förlorar min ångerrätt när avtalet fullgörs.

Enligt § 356.5 i BGB upphör ångerrätten vid avtal om leverans av digitalt innehåll som inte finns på fysiska databärare, om näringsidkaren har börjat fullgöra avtalet efter det att konsumenten har

  1. uttryckligen har samtyckt till att entreprenören påbörjar fullgörandet av kontraktet innan ångerfristen löpt ut, och
  2. har bekräftat sin vetskap om att han genom att ge sitt samtycke förlorar sin rätt att häva avtalet när avtalets fullgörande påbörjas.
Dela den på dina sociala kanaler: