> Genel Hüküm ve Koşullar (GŞK)

Aşağıdaki hüküm ve koşullar, mesafeli sözleşmeler ve elektronik ticarete ilişkin düzenlemeler kapsamındaki haklarınıza ilişkin yasal bilgileri de içermektedir.

1. uygulama kapsami
2. teklifler ve hizmet açıklamaları
3. Sipariş süreci ve sözleşmenin imzalanması
4. fiyatlar ve nakliye masrafları
5. teslimat, malların mevcudiyeti
6. ödeme yöntemleri
7. Mülkiyetin saklı tutulması
8 Malzeme kusurları ve garanti için garanti
9. Sorumluluk
10. sözleşme metninin saklanması
11. veri̇ koruma
12 Yargı yeri, uygulanacak hukuk, sözleşme dili

1. uygulama kapsami
1.1.

Sanjay Sauldie
Lange Rötterstr. 34
68167 Mannheim
Telefon: +49 (0) 151-40530884
E-posta: recht@hls.global

(bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır) ve müşteri (bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki Genel Hüküm ve Koşullar yalnızca sipariş sırasında geçerli olan versiyonda geçerlidir.
1.2 Soru, şikayet ve itirazlarınız için müşteri hizmetlerimize hafta içi her gün 09:00-18:00 saatleri arasında yukarıdaki telefon numarasından ulaşabilirsiniz.
1.3 Bu GŞK kapsamında tüketici, esas olarak ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerine atfedilemeyecek bir amaç için yasal bir işlem gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişidir (BGB Madde 13).
1.4 Müşterinin farklı hüküm ve koşulları, satıcı bunların geçerliliğini açıkça kabul etmedikçe tanınmayacaktır.

2. teklifler ve hizmet açıklamaları
2.1 Ürünlerin online mağazada sunulması yasal olarak bağlayıcı bir teklif değil, sipariş vermek için bir davet teşkil eder. Kataloglardaki ve satıcının web sitelerindeki hizmet açıklamaları bir güvence veya garanti niteliği taşımaz.
2.2 Tüm teklifler, ürünlerle birlikte aksi belirtilmedikçe "stoklar tükenene kadar" geçerlidir. Hatalar hariçtir.

3. Sipariş süreci ve sözleşmenin imzalanması
3.1 Müşteri, satıcının ürün yelpazesinden herhangi bir yükümlülük altına girmeden ürünleri seçebilir ve [Sepete ekle] düğmesini kullanarak bunları alışveriş sepeti olarak adlandırılan bir sepette toplayabilir. Müşteri daha sonra [Ödeme işlemine devam et] düğmesine tıklayarak alışveriş sepetindeki sipariş sürecini tamamlamaya devam edebilir.
3.2 Müşteri, [Satın Al] düğmesine tıklayarak alışveriş sepetindeki ürünleri satın almak için bağlayıcı bir talepte bulunur. Siparişi göndermeden önce, müşteri istediği zaman verileri değiştirebilir ve görüntüleyebilir. Gerekli bilgiler yıldız işareti (*) ile işaretlenmiştir.
3.3 Satıcı daha sonra müşteriye e-posta yoluyla, müşterinin siparişinin tekrar listelendiği ve müşterinin "Yazdır" işlevini (sipariş onayı) kullanarak yazdırabileceği otomatik bir alındı onayı gönderir. Otomatik alındı teyidi yalnızca müşterinin siparişinin satıcı tarafından alındığını belgeler ve siparişin kabul edildiği anlamına gelmez. Satın alma sözleşmesi ancak satıcı sipariş edilen ürünü 2 gün içinde müşteriye gönderdiğinde veya teslim ettiğinde ya da müşteriye 2 gün içinde ikinci bir e-posta, hızlı sipariş onayı veya fatura göndererek gönderimi onayladığında akdedilmiş olur.
3.4 Satıcı peşin ödemeye izin veriyorsa, banka bilgileri ve ödeme talebi sağlandığında sözleşme akdedilmiş olur. Ödeme, sipariş onayının gönderilmesinden itibaren 10 takvim günü içinde satıcı tarafından alınmazsa, son ödeme tarihine rağmen, başka bir talepten sonra bile, satıcı, siparişin geçersiz olması ve satıcının teslimat yükümlülüğü olmaması sonucuyla sözleşmeden çekilecektir. Bu durumda sipariş alıcı ve satıcı için başka bir sonuç doğurmadan tamamlanmış olur. Bu nedenle, peşin ödemeler için ürünün rezervasyonu en fazla 10 takvim günü için yapılır.

4. fiyatlar ve nakliye masrafları
4.1 Satıcının web sitesinde belirtilen tüm fiyatlara geçerli yasal katma değer vergisi dahildir.
4.2 Belirtilen fiyatlara ek olarak, satıcı teslimat için nakliye ücreti alır. Nakliye masrafları alıcıya ayrı bir bilgi sayfasında ve sipariş süreci sırasında açıkça bildirilir.

5. teslimat, malların mevcudiyeti
5.1 Peşin ödeme kararlaştırılmışsa, teslimat fatura tutarının alınmasından sonra yapılacaktır.
5.2 Sipariş edilen tüm ürünlerin stokta bulunmaması halinde, satıcı, müşteri için makul olduğu ölçüde, masrafları kendisine ait olmak üzere kısmi teslimat yapma hakkına sahiptir.
5.3 Malların teslimatı, üç teslimat denemesine rağmen alıcının hatası nedeniyle başarısız olursa, satıcı sözleşmeden çekilebilir. Yapılan tüm ödemeler müşteriye derhal iade edilecektir.
5.4 Sipariş edilen ürün, satıcının kendi kusuru olmaksızın tedarikçisi tarafından bu ürünün tedarik edilmemesi nedeniyle mevcut değilse, satıcı sözleşmeden çekilebilir. Bu durumda, satıcı müşteriyi derhal bilgilendirecek ve gerekirse karşılaştırılabilir bir ürünün teslim edilmesini önerecektir. Karşılaştırılabilir bir ürün mevcut değilse veya müşteri karşılaştırılabilir bir ürünün teslim edilmesini istemiyorsa, satıcı müşteriye halihazırda yapılmış olan ödemeleri derhal geri ödeyecektir.
5.5 Müşteriler, teslimat süreleri ve teslimat kısıtlamaları (örneğin belirli ülkelere teslimatın kısıtlanması) hakkında ayrı bir bilgi sayfasında veya ilgili ürün açıklamasında bilgilendirilecektir.

6. ödeme yöntemleri
6.1 Müşteri, sipariş sürecini tamamlarken ve tamamlamadan önce mevcut ödeme yöntemleri arasından seçim yapabilir. Müşteriler, ayrı bir bilgi sayfasında mevcut ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirilir.
6.2 Fatura ile ödeme mümkünse, ödeme malların ve faturanın teslim alınmasından itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. Diğer tüm ödeme yöntemleri için, ödeme kesinti yapılmaksızın peşin olarak yapılmalıdır.
6.3 Paypal gibi üçüncü taraf sağlayıcıların ödeme işlemleri ile görevlendirilmesi durumunda, bu sağlayıcıların genel hüküm ve koşulları geçerlidir.
6.4 Son ödeme tarihi takvim tarafından belirlenmişse, müşteri son ödeme tarihini kaçırarak zaten temerrüde düşmüş olur. Bu durumda müşteri yasal temerrüt faizini ödeyecektir.
6.5 Müşterinin temerrüt faizi ödeme yükümlülüğü, satıcının temerrütten kaynaklanan diğer zararları talep etme hakkını ortadan kaldırmaz.
6.6 Müşteri, yalnızca karşı talepleri yasal olarak belirlenmişse veya satıcı tarafından tanınmışsa mahsup hakkına sahip olacaktır. Müşteri, ancak talepler aynı sözleşme ilişkisinden kaynaklanıyorsa alıkoyma hakkını kullanabilir.

7. Mülkiyetin saklı tutulması
Teslim edilen mallar, ödemenin tamamı yapılana kadar satıcının mülkiyetinde kalır.

8 Malzeme kusurları ve garanti için garanti
8.1 Garanti, yasal hükümlere tabi olacaktır.
8.1 Satıcı tarafından teslim edilen mallar, yalnızca açıkça belirtilmişse garanti kapsamındadır. Müşteriler, sipariş sürecini başlatmadan önce garanti koşulları hakkında bilgilendirilecektir.

9. Sorumluluk
9.1 Aşağıdaki sorumluluk istisnaları ve sınırlamaları, taleplere ilişkin diğer yasal gerekliliklere bakılmaksızın, Satıcının zararlara ilişkin sorumluluğu için geçerli olacaktır.
9.2 Satıcı, zararın nedeni kasıt veya ağır ihmale dayandığı sürece sınırlama olmaksızın sorumlu olacaktır.
9.3 Ayrıca, Satıcı, ihlali sözleşmenin amacına ulaşmasını tehlikeye atan maddi yükümlülüklerin hafif ihmalle ihlalinden veya yerine getirilmesi sözleşmenin düzgün bir şekilde ifası için gerekli olan ve Müşterinin düzenli olarak uyulmasına güvendiği yükümlülüklerin ihlalinden sorumlu olacaktır. Ancak bu durumda, satıcı yalnızca sözleşmeye özgü öngörülebilir zararlardan sorumlu olacaktır. Satıcı, önceki cümlelerde belirtilenler dışındaki yükümlülüklerin hafif ihmalkarlıkla ihlalinden sorumlu olmayacaktır.
9.4 Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, yaşam, uzuv veya sağlığa zarar verilmesi durumunda, ürünün kalitesine ilişkin bir garantinin üstlenilmesini takiben bir kusur için ve hileli olarak gizlenen kusurlar durumunda geçerli olmayacaktır. Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki sorumluluk bundan etkilenmez.
9.5 Satıcının sorumluluğu hariç tutulduğu veya sınırlandırıldığı ölçüde, bu durum çalışanların, temsilcilerin ve vekillerin kişisel sorumluluğu için de geçerli olacaktır.

10. sözleşme metninin saklanması
10.1 Müşteri, siparişi satıcıya göndermeden önce, siparişin son adımında tarayıcısının yazdırma işlevini kullanarak sözleşme metninin çıktısını alabilir.
10.2 Satıcı ayrıca müşteriye, müşteri tarafından sağlanan e-posta adresine tüm sipariş verilerini içeren bir sipariş onayı gönderecektir. Sipariş onayı ile birlikte müşteri, iptal politikası ve nakliye masrafları ile teslimat ve ödeme koşullarına ilişkin bilgilerle birlikte Genel Hüküm ve Koşulların bir kopyasını da alır. Mağazamıza kayıt yaptırdıysanız, vermiş olduğunuz siparişleri profil alanınızda görüntüleyebilirsiniz. Sözleşme metnini de kaydediyoruz, ancak internette erişilebilir hale getirmiyoruz.

11. veri̇ koruma
11.1 Satıcı, müşterinin kişisel verilerini belirli bir amaç için ve yasal hükümlere uygun olarak işler.
11.2 Mal siparişi amacıyla sağlanan kişisel veriler (isim, e-posta adresi, adres, ödeme verileri gibi) satıcı tarafından sözleşmeyi yerine getirmek ve işlemek için kullanılır. Bu veriler gizli tutulur ve sipariş, teslimat ve ödeme sürecine dahil olmayan üçüncü taraflara aktarılmaz.
11.3 Müşteri, talep üzerine ve ücretsiz olarak, satıcı tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel veriler hakkında bilgi alma hakkına sahiptir. Buna ek olarak, bu tür verileri saklamak için yasal bir zorunluluk olmaması koşuluyla, yanlış verileri düzeltme, kişisel verilerini engelleme ve silme hakkına sahiptir.
11.4 Gerekli kişisel verilerin satıcı tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılmasının türü, kapsamı, yeri ve amacı hakkında daha fazla bilgi gizlilik politikasında bulunabilir.

12 Yargı yeri, uygulanacak hukuk, sözleşme dili
12.1 Müşteri bir tüccar, kamu hukuku kapsamında bir tüzel kişilik veya kamu hukuku kapsamında özel bir fon ise, yargı yeri ve yerine getirme yeri satıcının kayıtlı ofisidir.
12.2 Sözleşme dili Almancadır.

Sosyal kanallarınızda paylaşın: